Powrót na stronę główną

Szczegóły Polityki prywatności.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES


I. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu
www.skpjaslo.pl jest Andrzej Gorczyca prowadzący działalność
gospodarczą pod nazwą P.U.H. AG Auto Andrzej Gorczyca z siedzibą w
Jaśle (38-200) ul. Bieszczadzka 29. NIP: 685-100-46-56, REGON:
370260125. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, pocztą
tradycyjną pod w/w adresem lub pocztą elektroniczną e-mail:
biuro@skpjaslo.pl.

2. Dane osobowe jakie Użytkownik przekazuje Administratorowi przy
pomocy podanych na jego stronie danych kontaktowych takich jak: adres
e-mail, numer telefonu i adres firmy są niezbędne do realizacji
zamówienia złożonego przez Użytkownika, zapytania o szczegóły oferty a także
odpowiedzi na ewentualne jego zapytania. Dane osobowe są przekazywane
dobrowolnie jednak są niezbędne do zawarcia oraz wywiązania się z
umowy o świadczenie usług pomiędzy serwisem www.skpjaslo.pl a
Użytkownikiem.

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) -
c) RODO w celu zawarcia i wywiązania się z umowy o świadczenie usług
pomiędzy serwisem www.skpjaslo.pl a Użytkownikiem, a także wykonania
obowiązków prawnych ciążących po stronie administratora, wykrywaniem i
zapobieganiem nadużyć, wystawianiem dokumentów księgowych, obsługi
reklamacji, weryfikacji płatności.

4. Dane osobowe są gromadzone z zachowaniem należytej staranności i
chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieuprawnione.
Administrator nie udostępnia przekazanych danych osobowych osobom
trzecim, jednak jest zobowiązany do ich przekazywania na podstawie
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie
uprawnionych instytucji, organów i sądów.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej umowy
o świadczenie usług pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem w związku
z którą dane są przetwarzane oraz przechowywane przez okres wskazany w
obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

6. W związku z przetwarzaniem danych Użytkownikowi przysługuje prawo do:
- zażądania od Administratora dostępu do danych osobowych
- zażądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
- zażądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- zażądania od Administratora usunięcia danych osobowych,
- przenoszenia danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez dane kontaktowe
Administratora podane w pkt. I.1


II. PLIKI COOKIES

1. Informacje ogólne

Na naszych stronach stosowane są pliki "cookies". Warunki
przechowywania lub dostępu do Twoich danych możesz określić zmieniając
ustawienia "cookies" w swojej przeglądarce. Niniejsza "Polityka
prywatności" służy wyjaśnieniu tego, w jakim celu na stronach
internetowych używane są pliki "cookies" oraz w jaki sposób użytkownik
może określić warunki stosowania plików "cookies". Przez korzystanie z
tej strony wyrażasz zgodę na stosowanie ciasteczek zgodnie z tą
Polityką prywatności.


2. Czym są pliki "cookies"?

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w
szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron
internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu
końcowym oraz unikalny numer.

3. Jakie funkcje pełnią pliki "cookies"?

Pliki "cookies" mogą pełnić różne funkcje. Podstawowe z nich to
zapamiętywanie preferencji użytkownika i dostosowywanie do nich
zawartości stron internetowych, umożliwienie przygotowania statystyk
odwiedzin stron internetowych lub możliwość polecenia użytkownikowi
treści, które są dla niego najbardziej odpowiednie.

4. W jakim celu stosujemy pliki "cookies"?

Pliki "cookies" stosujemy na naszych stronach internetowych w
następujących celach:
do stosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji
Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w
szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika
Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do
jego indywidualnych potrzeb;
do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób
Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia
ulepszanie ich struktury i zawartości;
do utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki
której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie
wpisywać loginu i hasła;

5. Jakich plików "cookies" używamy?

Na swoich stronach internetowych stosujemy kilka rodzajów plików
cookies, które wyróżniamy ze względu na następujące kryteria:
Ze względu na czas przez jaki plik "cookie" jest umieszczony w
urządzeniu końcowym użytkownika – stosujemy zarówno pliki "cookies"
umieszczone na czas sesji (czas korzystania z przeglądarki), jak i
pliki, które nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostają w
urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności.
Ze względu na pochodzenie wystawcy – stosujemy zarówno własne pliki
"cookies", jak i pliki "cookies" zewnętrzne, pochodzące od partnerów,
z którymi współpracujemy.
Ze względu na ingerencję w prywatność użytkownika – najczęściej
stosujemy pliki "cookies" potrzebne do umożliwienia działania
funkcjonalności witryny, których stosowanie nie polega na śledzeniu
użytkownika. Dodatkowo wykorzystujemy także pliki "cookies“ do
śledzenia zachowań użytkowników, jednak nie zbieramy informacji
pozwalających zidentyfikować dane osobowe konkretnego użytkownika.

6. Czy używamy plików "cookies" pochodzących od podmiotów trzecich?

Tak, stosujemy zewnętrzne pliki cookies, pochodzące od podmiotów, z
którymi współpracujemy, takich jak m. inn. sieci afiliacyjne (np.
Google). Z uwagi na fakt, że sposób działania niektórych plików
"cookies" pochodzących od partnerów zewnętrznych może być inny, niż
przedstawiony w niniejszej polityce, prosimy o zapoznanie się z
informacjami na temat tych plików "cookies" dostępnymi na stronach
internetowych naszych partnerów

7. Jak usunąć lub zablokować pliki "cookies"?

Domyślne ustawienia przeglądarki internetowej zazwyczaj pozwalają na
umieszczanie plików "cookies" w urządzeniu końcowym użytkownika.
Zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z
21.12.2012 r., poz. 1445) pozostawienie takich ustawień przeglądarki
po otrzymaniu informacji na temat plików "cookies" stosowanych w
witrynie jest równoznaczne z WYRAŻENIEM ZGODY NA STOSOWANIE PLIKÓW
"COOKIES" w witrynach internetowych. Użytkownik może zmienić domyślne
ustawienia przeglądarki w celu uniknięcia zamieszczenia plików cookie
na jego urządzeniu. Opis konfiguracji plików cookie dla poszczególnych
przeglądarek: Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Bing, Safari
dostępny jest na stronach w/w przeglądarek. Należy jednak pamiętać, że
usunięcie lub blokada plików "cookies" może wiązać się z tym, że
niektóre sekcje naszych stron internetowych nie będą funkcjonowały
poprawnie.

8. Wykorzystywanie danych

Zebrane dane służą nam do sporządzania statystyk dotyczących sposobu
korzystania przez użytkowników z naszego serwisu. Gromadzone dane nie
są ujawniane osobom trzecim, za wyjątkiem upoważnionych przepisami
prawa organów władzy publicznej.